Élethosszig tartó hazud(oz)ás
2010. november 13. írta: térfél

Élethosszig tartó hazud(oz)ás

Csak hogy asszociáljunk egy kissé az "élethosszig tartó tanulás"-ra... amiből a tanulás és tanítás jelenlegi helyzete kibontakozhatna végre előttünk, ha...

Ha nem az élethosszon át tartó hazug politika vette volna kezébe a gyeplőt. De az vette. Most viszont nálam betelt a pohár és a Nol cikk alapján, kedvem támadt a valóság és tények illúziómentes bemutatására:

" Mi a tanévnyitónkat azért tartottuk ott, ahol a diákok angolvécé nélküli épületekben tanultak, mert a rendszer legsúlyosabb hibája, hogy növeli a társadalmi különbségeket, és az oktatáspolitikánk az ezzel való szembenézésre épült. " - mondja Magyar Bálint a cikkben.

erre én:

Milyen érdekes az, hogy míg ők szembenéztek..., addig mi, gyakorló pedagógusok azt tapasztaltuk, hogy leépült az oktatási rendszer egésze. Nem fel! Le! A társadalmi különbségek az elmúlt 20 évben oly rohamosan nőttek, hogy a felső szinten habzsolók és az alagsorban fetrengők között Grand-kanyonnyi szakadék tátong; a folyó pedig csak úgy zúdul lefelé. A hab pedig ... tele van levegővel. Szóval, ha Bálintom szembe merne nézni tevékenysége eredményével, ha valaha is (a budis évnyitó után) elmerészkedett volna törvényei következményeihez... akkor nemigen adta volna ezt az interjút.

– Mindig a gyerekek elsőségéről beszélt, de a reformja nem volt népszerű. Miért?

Mert a gyerek nem szavaz. Továbbá a szülők nem ismerik sem az iskola működését, sem a saját lehetőségeiket. A politikai elit felelőssége lett volna, hogy a szülők jobban beleszólhassanak az iskola életébe. Az a néhány sajnálatos atrocitás, amely a tanárokkal szemben előfordul, azt sugallja, mintha a kiszolgáltatott fél a tanár volna. Pedig a gyerek a legkiszolgáltatottabb, aztán pedig a szülő.

A gyerek ugyan nem szavaz, de a politika belépett az életébe - fogantatása pillanatától determinálta és -ja a mai napig. Köszi!

A szülők tényleg nem ismerik az iskola működését (nem is igen jártak a környékén sem - több okból kifolyólag sem), de gondoskodtál róla, hogy JOGAIKAT IGEN. Sőt, arról is, hogy saját lehetőségeiket is örökre elfelejtsék - valamint KÖTELESSÉGEIKET.

Majdnem egyet értünk, mert valóban a te POLITIKAI ELIT-i felelőtlenségednek köszönhetjük, hogy a szülők azon része, amelyik nem kerülte el az iskolát - bizony, bizony BELE IS UGATOTT az iskolák életébe, pedig semmi szakmai tudással nem rendelkezett. Politikai hitvallással igen, kapcsolati tőkével igen, és egyéni - kitüntetett bánásmódért jöttek csőstül. No meg árulni valami kacatot, és ránk sózni saját problémáikat. De valahogy segítséget, és együttműködési készséget ezek a szülők... nem hoztak magukkal. Kár!

" Azt, amit a kormány most javasol, azMSZP-ben jelentős erők már rég bevezették volna. Ha megvalósul az ötlet, hogy az önkormányzatok átadhassák egyes iskoláikat az államnak, akkor létrejön a „fapados” gettóiskolák hálózata. Az önkormányzatok meg majd fenntartják a középosztálynak elkülönített elitiskoláikat."

El fogsz keseredni Bálint? A gettóiskolák hálózata LÉTEZIK - és pedig EREDMÉNYKÉNT, amit te hoztál létre... Bizony! Amíg az informatika elterjesztésén ügyködtél, addig egy kanyi garast nem utalt át az iskolák FENNTARTÁSÁRA sem az önkori, sem a minisztériumod, de még az államnak sem jutott eszébe ilyesmit tenni. 

Mit fenntartására? Egyenesen megszüntettetek annyi intézményt, amennyit csak tudtatok, mert A GYEREKEN, A PEDAGÓGUSON, az oktatáson SPÓROLTATOK! - DISZNÓK!

A gyerekek meg utaztak... ahova tudtak. A szegények és lemaradók bekerültek a perifériás hodályokba (mert ott volt számukra hely biztosítva - 30 FŐS OSZTÁLYOKBAN  a 17-25 helyett) - a habostorta meg vitte az elitgettóba... Középosztály? - épp süllyedőben. És gondold csak el Bálintkám!... pedagógusok ezrei hirtelen az utcán találták magukat. Á... nem áldozatok ők! Nem lettek kiszolgáltatottak.... dehogy! Csak volt munka - nincs munka! Huszonöt évi munkaviszonnyal a tarsolyban és 40-50 évesen... Én csak azóta nem tudok elhelyezkedni - 7. éve. Köszi! Erről álmodtam - tudod! Így is képzeltem el...

Drága! Ne aggódj te most már - ennél szarabb nem lehet!

"

– Visszatérő vád, hogy olyan jogvédőkkel vette körbe magát, akiket Balog Zoltán inkvizítori kegyetlenséggel jellemzett. Sokan hozzáteszik, hogy olyanokkal dolgozott, akik a rózsadombi villájukból nem látnak el a cigánytelepig.

– Cigány és nem cigány szegények tömegével találkoztam faluszociológusként. Megvan az a személyes tapasztalatom, ami a politikai elit nagy részének bizonyosan nincs meg. Azok, akikkel együtt dolgoztam, abból a szakmai közegből érkeztek, mint én. Egyébként most a gyermekközpontú nevelési módszerekkel szemben jelenik meg az inkvizítori szemlélet. A populista nézetek kiszolgálásáért a gyerekeket áldozzák be. Tanulják meg hol a helyük, és miről szól az élet. "

Szivi! Amikor te véletlenül faluszociológus voltál (egy picinyként) - mit dolgoztál? Mert jöhetnél hozzánk a suliba MOST- így 40 évvel később is (nyugdíj helyett), mint én - pedasszisztensként havi 89ezer bruttóért (leszarják, hogy tanári diplomád vagy sima gimid van - új fajin törvény született idén: ennyi és még örülj neki!).

Nagyon tudnék szakmai közegedtől tanulni. Úgy ellesném, mit kezdenél 30 18 éves koráig tanköteles, de tanulásban sikertelen gyerekkel, amint a menedzser céljáról okítod őket a tananyag szellemében... ámde a szülők közt egy sem dolgozik már 2 generáció óta... és csak azért jár be, mert meleg van, no meg a balhé kedvéért...

Annyira klassz lenne, ha hallanád őket órán óbégatni és látnád, milyen felszereléssel jönnek - néha szagolnád a magyar valót! Imádnám, ha TE is élveznéd -az általad nagyra tartott gyermekközpontú nevelés áldásos hatásait... amúgy EZT valóban nem lehet látni a lakhelyedről sem, és a minisztériumból sem, az önkoriból sem, és a parlamentből sem. Hacsak a demokráciában nem nézünk szét:    - ott is csak a sírig tartó hazugságot látom. De igazad van - a populista nézetek hamisságát kizárólag a gyerekek szívták meg - kár, hogy nem ők tehetnek róla, hogy idejutottak!

"

– Erre azt mondja a többség, hogy végre, rendre van szükség a liberális ámokfutás után.

Lefordítom: ez az oktatásban úgy jelenik meg, hogy a szegényeknek még csak a szagát se kelljen elviselni egy tanteremben. Emellett elvonják a családi pótlékot, ha a kiutált gyerek nem jár iskolába. Visszahozzák a szóbeli felvételit, ami lehetővé teszi, hogy a középosztálybeli gyereket elkülöníthessék a többiektől. Miért is nagy baj, ha van néhány kettes tanuló egy osztályban? Miért kell homogénnek lennie egy osztálynak? A társadalom legelemibb önérdeke lenne, ha már az emberiességi szempontok nem számítanak, hogy a gyengébb tanulók lássanak pozitív példákat, a jobb módúak pedig megtanulják, hogyan kell az elesettebbeken segíteni. Ehelyett megint lehet buktatni, amely a személyre szabott felzárkóztató oktatással szemben újra a büntetéspárti logikát erősíti. "

Én is lefordítalak Magyarról PEDAGÓGUSRA!

A SZEGÉNYEK NEM BÜDÖSEK! A politikától és a pártérdekektől bűzlik - de az egész ország! A gyerket nem utálhatják ki sehonnan, mert voltatok olybá, hogy a fejkvótát szerettétek jobban mindennél - nem a GYEREKET!

Ha visszahozzák a felvételit, nem lesznek sík hülyék a felsőoktatásban és talán újra felfedezik a középiskolákban az elsajátított TUDÁS fontosságát!

Bárcsak volnának kettes tanulók is, meg hármasok, és négyesek és ÖTÖSÖK! De csak olyanok vannak, akiket becsaptál - mert nem lehetett ÉRDEMjegyeket adni nekik, nehogy értékelésben részesüljenek a tudásuknak megfelelően...

Miért kell homogén módon mindenkinek diplomát szerezni? Miért nem lehetett a gyengébb képességűeket szakmára oktatni, a közepest közepes munkára fogni, és a legjobbaknak megdolgozni azért, hogy egyetemre kerülhessenek? Miért?

Most jut eszedbe a társadalom legelemibb érdeke?  Miért is nem AZT tartottad szem előtt amikor a netre zavartad az ovodásokat? Hülye! - kakaóbiztos számítógép!? - a legelemibb gazdasági érdeked...

Személyre szabott felzárkóztató oktatás! Ki volt az a barom - ha emlékszel, aki elvette a korrepetálások lehetőségét a tanártól és diáktól? - na, ott kezdődött az emberiesség megcsúfolása!

BÜNTETÉSPÁRTI LOGIKA?  - hol? mi? miért? Nem is értelek te szerencsétlen! Hol büntetés az, ha nyilvánvaló hiányosság pótlására kap lehetőséget egy gyerek - minél hamarabb! Hogy ne kelljen a hiányát magával cipelnie és még többet beszereznie belőle? - eszem megáll ezen a te logikádon!

Hacsak nem arra gondolsz, hogy hiányosságokkal élni jó... nosza sírig tartóan leledzenek minél többen az oktatásban... örökké... és lehetőleg értelem nélkül. Nem kéne már egy kis eredmény is?

"

– A közismert válasz az, hogy a rosszul teljesítő gyerekeknek is jót tesz az évismétlés.

– Még nem találkoztam olyan vizsgálattal, amely igazolta volna, hogy a bukottak az évismétlés után jobban teljesítenek. Ez inkább csak elmélyíti a problémákat, bár engedmény azoknak, akik szerint az iskola kiképzőtábor. Miközben arról panaszkodnak, hogy egyre kevesebb a fegyelmező eszköz, nem néznek szembe azzal, mennyi felesleges ismeretet próbálnak elsajáttíttatni. A kormány azt mondja, növeljük a lexikális ismeretek mennyiségét, ami az elmúlt 30–40 évben eleve a két-háromszorosára nőtt. Végül elérik, hogy még csak normális diagnózist se kelljen adni a gyerekről szöveges értékeléssel – az túl bonyolult. Erre mondom, hogy ha egy tanár egy év után nem tud egy gyerekről két-három értelmes mondatot leírni, akkor alkalmatlan. "

- Hogy találkoztál volna!? Nem vizsgáltatok ti semmit... nem láttatok ti semmit abból ami a valóságban történt...  De szerencsére én igen - nem eggyel, de sok bukás utáni haladással találkoztam,  és mind hálás azóta is - köszönik a segítséget, és az őszinte együttműködést a GYEREK ÉRDEKÉBEN. (nem is a tiétekben!)

Bizony, rettenetes tudás-mennyiség halmozódott fel... mi pedig odajutottunk, hogy már olvasni sem képesek megtanulni, írni se nagyon... de figyelni sem! Koncentrálni és türelemmel megtisztelni egymást, a felnőttet, a tanárt? - Ó! Erről ne is álmodjunk - köszi Bálint - jó szarok voltak a könyveid, az évenként változó tantervek, a rengeteg nem ránk szabott de keményen megfizetett módszereid... és a többi baromságod. Tényleg sokat ártottál!

Szerintem te vagy alkalmatlan! Még arra sem vagy képes, hogy felfogd: az érdemjegy elsősorban a szülőnek és a gyereknek volt könnyebbség (ráadásul hagyományos formáját mindenki értette is). A tanárt pedig kár volt lenézned... és nagyfokú bunkóságra vall a részedről, ha nem tűnt fel évtizedekig, hogy azokat a tanárokat vetted semmibe, akiknek a mai elit tudását köszönheti... magadat minősítsed INKÁBB! Önkritika? - megvolt valaha?

Szerinted 2-3 mondat leírása okozott gondot? - Szégyelld magad! Ezért is utáltunk miniszterkém... már akkor tisztában voltunk veled. Mi ugyanis minden rezdülést képesek vagyunk lereagálni - veled ellentétben. Csakhogy a pálca nálad volt... tőlünk pedig a becsületünket vetted el, megkérdőjelezted a szakmai tudásunkat és tapasztalatainkat, valamint mindenben gátoltad a munkánkat... De te nyertél - élvezd az eredménytelenségeid gyümölcsét! Csak ne mutogass! (másra) - nem illik.

"

– Nem azért volt bizalmatlan a szakma, mert így leszólja a pedagógusok teljesítményét?

– Miniszterként óvakodtam attól, hogy ilyeneket mondjak. Az osztályzás olyan, mintha valaki elmenne kivizsgálásra, és az orvos azt mondja, az állapota hármas. Mi hármas? A szíve, az állóképessége? A szöveges értékelés a diagnózis, és a terápiák felé mutatna."

Jaj! A marhaságaid! Annyiban értem a hasonlatod, hogy valóban beteggé tetted az oktatás egészét (bolognai rendszer... no, mert az kimondottan tönkrevágta a tanárképzést is! - az valóban csak segített, hogy a nevelést szabadon értelmező fiatalság tömegét uszítottad kezdőként a tanulást is teljesen szabadon értelmező "tanulók" nyakára - valóban felgyorsult a színvonal csökkenése - gratulálok hozzá!) De eltenni láb alól nem kéne most már! Hátha menthető még...

"

– Mi a véleménye a Pokorni–Hoffman vitáról?

– Valószínűleg a kérdések többségében kisebb a távolság Zoli és köztem, mint közte és Hoffmann Rózsa között. Mi legalább egy nyelven beszélünk, még ha egy-egy kérdésre eltérő válaszokat is adunk. Nincs könnyű helyzetben: miközben a Fidesz liberálisabbjai az oktatáspolitika kispadján ülnek, még tőlem is el kell határolódniuk az őket a pártjukban körüllengő gyanakvás eloszlatása érdekében."

Na? Ez a te bajod... a politika ocsmány világa. Ilyenek vagytok ti mind - eszetekbe nem jut  semmi konkrét célratörő javaslat. Csak egymással és kis vagyonkátokkal vagytok elfoglalva... szartok ti az ország jövőjére. Nincsenek köztetek szakemberek sem. Ti csak politikusok maradtok - semmi fejlődés, semmi elképzelés, semmi akarat, semmi szándék. Duma, köpködés és acsarkodás. Kis maffia itt, kis korrupció ott... Undorító lények.

A bejegyzés trackback címe:

https://httphatterfel.blog.hu/api/trackback/id/tr62447117

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kisa 2010.11.14. 22:13:07

Nekem volt egyszer egy tanítványom, akit elsőben (középiskola) - akkor még nem 9.-nek hívták - megbuktattam. 9 év múlva a kollégám lett - abból a tárgyból, amiből megbuktattam. Azt mondta, mindig is hálás marad, mert ha nem buktatom meg, sose jön meg az esze, és végigbliccelte volna a 4 évet...
Igaz, ez középiskola volt, ahol mindig is lehetett buktatni.
MB-nak én személy szerint egyetlen jó dolgot tulajdonítok: az előrehozott érettségi lehetőségét, de azt is személyes érintettség okán.
A többi mind szar.
A baj csak az, hogy ahogy elolvasgatom a mostani terveket - már amit tudni lehet belőle -, attól tartok, szarabb jön.
De jó, hogy már semmilyen téren nem vagyok érintett!